Jak będzie wyglądała matura w 2021 roku?

Tegoroczna matura będzie się nieco różnić od tych, które odbywały się w poprzednich latach. Skomplikowana sytuacja na świecie wpływa również na ten obszar. Z dostępnych informacji wynika, że tegoroczna matura 2021 powinna być jedną z najłatwiejszych. Ten czynnik również wpłynął na jej zainteresowanie. Obecnie liczba osób rejestrujących się na rok 2021 jest znacznie wyższa niż w latach ubiegłych.

Co ciekawego przygotowano w tym roku na egzamin maturalny i jakie zmiany wprowadzono?

Podobno łatwiejszy ma być egzamin dla humanistów. Pierwszą nowością jest zmiana egzaminu maturalnego z matematyki. Test kontrolujący poziom wiedzy z tego przedmiotu wciąż wymaga uzyskania 30% wszystkich potencjalnych do zdobycia punktów, jednakże zakres materiału został nieco ograniczony. Obecnie osoby przystępujące do tego testu będą miały tyle samo czasu co w latach ubiegłych, ale za każdy wynik będziemy mogli uzyskać do 5 punktów mniej. Taki system ma pomóc osobom, które nie miały czasu na pełne opanowanie substancji czynnej poprzez naukę na odległość.

Z czego zrezygnowano na tym egzaminie?

Warto zauważyć, że matura 2021 odrzuca egzamin ustny i rozszerzenie. Do tej pory odpowiedź ustna była integralną częścią egzaminu. Obecnie wymóg ten został wycofany. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu ustnego mogą to zrobić tylko poprzez wstępną aplikację, jeśli dodatkowe punkty są liczone przy przyjęciu na studia magisterskie. Zniesiony został również wymóg uczestnictwa w kursie rozszerzonym. Dla przypomnienia warto dodać, że obecnie zdanie egzaminu dojrzałości w rozszerzeniu poziomym również wymaga uzyskania wyniku 30%.

Jak przygotować się do takiej matury?


O ile materiał powinien być niewielki, o tyle nauka jest niezwykle ważna. W związku z kształceniem na odległość i brakiem wiedzy, wszyscy, którzy chcą uzyskać wysokie wyniki na maturze, powinni jeszcze bardziej skupić się na samodzielnej pracy. Wszelkie pomoce dydaktyczne okażą się tutaj niezbędne. Może ono być pomocne dla każdego ucznia, który zdecyduje się na efektywną naukę dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do poprawek. Nowoczesne vademeca i repetytoria pozwalają nam na zdobycie wiedzy i jej powtórzenie z niemalże każdego przedmiotu, który może być zdawany na maturze. Kluczem do sukcesu jest przejrzysta treść z bogatymi i łatwymi do zrozumienia definicjami, a także zadania odświeżające zdobytą wiedzę. Prawie każde repetytorium zawiera dużą ilość materiału, który można łatwo przysposabiać do swoich umiejętności i poziomu wiedzy.