Trudne sytuacje na świecie, zdalne lekcje i brak odpowiedniej komunikacji spowodowały zmiany w edukacji. Tegoroczna matura 2021 ze strony www.taniaksiazka.pl będzie różnił się od egzaminów przeprowadzanych w poprzednich latach. Od kilku lat maturę zastępują egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Obecnie trwa konkurs świadectw, który ma wyłonić jednostki spełniające wszystkie kryteria i rozpoczynające studia na renomowanych kierunkach.

Zmiany w egzaminie ustnym i matematyce

Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie co najmniej 30% wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Wymóg ten dotyczy zarówno egzaminów na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Wcześniej uczniowie musieli zdawać dwie formy egzaminu, czyli pisemną i ustną. W tym roku, w związku ze zmianami, odpowiedź ustna jest nieobowiązkowa. Do tego typu testu wiedzy mogą przystąpić tylko ci, którzy potrzebują dodatkowych punktów przy przyjęciu na studia. Co więcej, w tym roku nie ma obowiązku przystąpienia do tego typu egzaminu. Aby matura 2021 została uznana za ważną i zdaną, wystarczy zdać egzamin maturalny z takich przedmiotów jak: język polski; matematyka; według uznania wybrany język obcy. Mimo tej zmiany, wielu maturzystów wybiera inny przedmiot, który zapewni im pewne miejsce na wybranej uczelni. Kolejną zmianą w maturze jest ograniczenie materiału z matematyki. Uczniowie, którzy w tym roku zdają egzamin maturalny otrzymają o 5 punktów mniej. Jest to z pewnością duże ułatwienie dla wszystkich tych, którzy w ostatnich miesiącach zdobywali wiedzę jedynie w formie kształcenia na odległość.

Jak podejść do matury?

Choć mogłoby się wydawać, że tegoroczny egzamin maturalny będzie najłatwiejszy, każdy uczeń powinien zdobyć i zapewnić sobie odpowiednią dawkę wiedzy. Dobrze dobrane repetytorium lub vademecum oferuje kilka korzyści, dzięki którym będziemy mogli uzyskać najlepsze wyniki podczas majowego egzaminu. Dostępna jest konsultacja w postaci korepetycji, szczególnie poszukiwane przez osoby starające się osiągnąć jak najlepsze wyniki i świadomie wybierające przyszły kierunek kształcenia. Odpowiednio przygotowanie do egzaminu powinno:

  • dostarczać różnorodnych informacji;
  • dostosowywać poziom do każdego ucznia;
  • oferować zadania pozwalające na utrwalenie wiedzy.

Dobrze dobrane materiały do nauki to efektywny sposób na zrozumienie każdego problemu. Dzięki jasnym definicjom, każda osoba jest w stanie rozgryźć nawet najbardziej skomplikowane pytania. Kształcenie na odległość powinno być wspierane przez inne programy, które sprawią, że nauka będzie trwała.

 

Rita